Kale Arge İş Başvuru Formu

İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde şirket faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi yatar. Başarılı ve dinamik yetenekleri Kale Arge ailesine kazandırmayı ve sahip olduğumuz iş gücünü nitelikli çalışanların katılımıyla güçlendirmeyi, sürekliliği sağlamayı hedefliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız arasında saygıya dayalı, takım çalışmasına ve başarısına değer veren kurum kültürünün sürdürülmesini sağlamayı amaçlıyoruz.